Ste s nami spokojní? Odmeňte nás Vaším cenným hlasom v súťaži SHOP ROKU 2021.

Košík
Produkt pridaná Produkt aktualizovaný Produkt odstránený Viac produktov nie je skladom Zadali ste nesprávnu hodnotu

Žiadne produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 80€
3D Secure platba
Dobierka
Tovar skladom

Štatút súťaže

Štatút súťaže na Facebooku Mirror

Súťaž o Darčekovú poukážku Mirror v hodnote 50 € 

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: RedDot, s.r.o.

Sídlo: Európska trieda 9/2506, 040 13 Košice

IČO: 45 493 057

DIČ: 2023019372

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 25519/V

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 19.4.2022 do 30.4.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Facebookový profil.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

- sledoval Facebook stránku Mirror

- napísal do komentára, aký je jeho/jej vysnívaný šperk.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

  1. Výhra

Darčeková poukážka Mirror v hodnote 50 €.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Mirror v komentári súťažného príspevku dňa 1.5.2022. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná výhercovi na e-mailovú adresu.

  1. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebookovom profile Mirror v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

V Košiciach, dňa 19.4.2022

 RedDot, s.r.o.

cross