Ste s nami spokojní? Odmeňte nás Vaším cenným hlasom v súťaži SHOP ROKU 2021.

Košík
Produkt pridaná Produkt aktualizovaný Produkt odstránený Viac produktov nie je skladom Zadali ste nesprávnu hodnotu

Žiadne produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 39€
3D Secure platba
Dobierka
Tovar skladom

Štatút súťaže

Štatút súťaže na Facebooku Mirror

Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 50 €

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: RedDot, s.r.o.

Sídlo: Európska trieda 9/2506, 040 13 Košice

IČO: 45 493 057

DIČ: 2023019372

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 25519/V

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.12.2023 do 1.1.2024 do 19:00hod..V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Facebookový profil.

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

-Sledoval Facebook stránku Mirror.

- Dal "Like" na súťažný príspevok.

- Napísal do komentára, aký šperk z nášej ponuky by ju/ho potešil.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

 1. Výhra

Darčeková poukážka v hodnote  50 €.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Mirror v komentári súťažného príspevku pár minút po 19:00hod. dňa 1.1.2024. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná výhercovi na ním zvolenú poštovú adresu.

 1. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebookovom profile Mirror v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná so spoločnosťou Meta.

V Košiciach, dňa 24.12.2023

 RedDot, s.r.o.

 

 

Štatút súťaže na Instagrame Mirror

Súťaž o darčekovú poukážku v hodnote 50 €

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: RedDot, s.r.o.

Sídlo: Európska trieda 9/2506, 040 13 Košice

IČO: 45 493 057

DIČ: 2023019372

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 25519/V

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.12.2023 do 1.1.2024 do 19:00hod..V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Instagramový profil.

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

-Sledoval Instagram účet sperky_mirror.

- Dal "Like" na súťažný príspevok.

- Označil v komentári 2 osoby, ktoré milujú šperky/hodinky.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

 1. Výhra

Darčeková poukážka v hodnote  50 €.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagramovom profile sperky_mirror v komentári súťažného príspevku pár minút po 19:00hod. dňa 1.1.2024. Víťaz bude tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná výhercovi na ním zvolenú poštovú adresu.

 1. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Instagramovom profile sperky_mirror v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Instagramom.

V Košiciach, dňa 24.12.2023

 RedDot, s.r.o.

cross